13 september : Internationale Dag van het Testament

Hartverwarmend België: 1 op 5 Belgische 55-plussers is bereid om een deel van zijn vermogen, via zijn testament, aan een goed doel te schenken

Brussel  13 september  2017 – Steeds meer mensen willen, ook wanneer ze er niet meer zijn, kinderen wereldwijd een volwaardige toekomst bieden. Tot die vaststelling kwam UNICEF België via een online survey bij 1000 respondenten via het iVOX research panel.

Legacy day

Op 13 september bundelen goede doelen in verschillende landen ter wereld hun stem om onze aandacht te vestigen op een beetje een ongewoon redactie-onderwerp : testamenten ten voordele van goede doelen. De “Internationale Dag van het Testament” (of “Legacy day”) wil mensen sensibiliseren over de mogelijkheid om het werk van VZW’s en stichtingen te steunen via een legaat.

Hartverwarmend

Aan de vooravond van deze internationale dag, presenteert UNICEF België de resultaten van een online bevraging bij het Belgische publiek.

Via het iVOX Research Panel werden 1.000 Belgen, ouder dan 55 bevraagd.

De resultaten van dit onderzoek zijn werkelijk hartverwarmend.  Uit het onderzoek blijkt immers dat 1 op 5 Belgische 55-plussers  bereid  is om een deel van zijn vermogen te schenken aan een goed doel, zoals UNICEF, via zijn testament.

De 55-plussers die een goed doel opnemen in hun testament, geven dan gemiddeld bijna de helft van hun vermogen aan een goed doel.

Het nalaten van een legaat aan een goed doel wint dus duidelijk aan belangstelling in ons land. De gunstige regeling op vlak van successierechten voor stichtingen speelt daarbij ongetwijfeld een rol. In Vlaanderen bedragen die slechts 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 6,6%. Mensen kunnen dus zeker zijn dat het grootste deel van hun erfenis de projecten van UNICEF voor de kinderen in de wereld ten goede komt.

Maar toch zijn de successierechten alleen niet doorslaggevend, veel belangrijker nog is het doel waarvoor men schenkt.  9 op de 10 respondenten in het onderzoek gaven aan dat ze het erg belangrijk vinden dat ze zelf kunnen beslissen waar hun erfenisdeel aan wordt besteed.  Dierenwelzijn, medisch onderzoek, armoedebestrijding en hulp aan kinderen in moeilijke omstandigheden vormen hierbij de top 4.

Een verhaal van iedereen

De organisatie ziet ook dat mensen uit alle lagen van de bevolking kiezen om een legaat te doen voor UNICEF. “Het zijn heus niet alleen de meest bemiddelden die overwegen om een deel van hun nalatenschap te schenken aan een goed doel”, legt Michel Lorge, Directeur Fondsenwerving bij UNICEF België uit. “We willen dat de mensen weten dat elke gift of legaat belangrijk is en dat je niet bij de meest vermogenden moet behoren om een verschil te kunnen maken voor kinderen.”

Succesverhalen

De legaten ten voordele van UNICEF België zijn ondertussen een belangrijke bron van inkomsten geworden voor de organisatie. Zowat 20% van de jaarlijkse inkomsten komt voort uit nalatenschappen.

Met de giften steunt de Belgische ngo het werk van UNICEF en bereikt zo de meest kwetsbare kinderen in alle uithoeken van de wereld.  In 2016 kon het UNICEF België dankzij deze legaten onderwijs bieden aan meer dan 800.000 kinderen in noodsituaties.

 

Voor de redactie

Een PWP met alle onderzoeksresutaten, enkele foto’s en videobeelden met getuigenissen uit het onderzoek zijn beschikbaar via volgende link: http://bit.ly/2wWcfUt

Meer info over nalaten voor het goede doel : www.unicef.be/legaten

Perscontact :

Philippe Henon, UNICEF België 02/233.37.72 – 0477/555.023 – phenon@unicef.be

www.unicef.be

Comments are closed.