Charcot Fonds : Persbericht voor verspreiding

Brussel 17/01/2018

– De Charcot Stichting voorziet 50% meer werkingsmiddelen voor het MS-onderzoek: met oog voor onderzoek met praktische resultaten, Progressieve MS, en trouw aan haar missie: fundamenteel onderzoek en innovatie.
De Charcot Stichting houdt woord en brengt met 300 000 euro (200 000 euro in 2017) 7 topteams aan de start van hun wedloop tegen Multiple Sclerose. Hun taak is de kennis in deze neurologische ziekte en de behandeling ervan aantoonbaar te verbeteren.

België levert reeds jaren hierin uitstekend werk. Deze uitmuntendheid is te herleiden enerzijds aan de blijvende ondersteuning van het Charcot Fonds (sinds 1987) maar ook dankzij de expertise van de wetenschappelijke jury (zie bijlage).
Voorzitter van de Charcot Stichting, Prof. Dr. C. Sindic: “De keuze van de onderzoeksprojecten dit jaar bevestigt de aandacht die de Charcot Stichting tevens wil geven aan Progressieve MS, een vorm die nu een zeer beperkte behandeling kent. Ook heeft de jury oog voor onderzoek die kan resulteren in zeer praktische resultaten. Daarnaast blijft het fundamentele onderzoek ondersteunen dat het mechanisme achter MS wil doorgronden en zet het volop in op nieuwe behandelingsmethoden, zoals bijvoorbeeld dendritische celtherapie.“

De jury van het Charcot Fonds 2018 bestaat uit:
Voor de Fondation Charcot Stichting: Prof. Dr. Christian Sindic (Voorzitter)
Voor de Belgische Studiegroep voor MS: Dr. Pierrette Seeldrayers (Voorzitster) • Voor het Wetenschappelijke Comité van de Charcot Stichting:
– Prof. Dr. Alex Michotte, hoogleraar Neuroanatomie aan de Faculteit Geneeskunde van de VUB. Afdelingshoofd Kliniek Neurologie en Anatomo-Pathologie van UZ Brussel.
– Prof. Dr. Alain Maertens de Noordhout, afdelingshoofd Neurologie van CHR Citadelle Liège
De internationale experts:
– Prof. Dr. Gilles Defer, hoofd van de afdeling neurologie, CHU de la Côte de Nacre, Caen, Frankrijk.
– Prof. Juan Antonio Garcia Merino, hoogleraar Neurologie Universidad Autonoma, Madrid, Spanje

Dit jaar wordt aan de lijst van laureaten nog een 8ste laureaat toegevoegd door de gulle bijdrage van de Belgische Nationale Multiple Sclerose Liga naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan.
De Jury van het Charcot Fonds 2018 wil benadrukken dat de Charcot Stichting meer is dan de financiële steun achter te onderzoeksteams maar de referentie in het MS-onderzoek in België. Hoe? Door tevens te investeren in jonge onderzoekers via de Charcot Fellowship en met doelstelling om neurologen en artsen te sensibiliseren, patiënten objectief te informeren, en het BELTRIMS (het patiëntenregister voor MS in België) te ondersteunen.

De Charcot Stichting bestaat dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs en erflaters. Met de verhoging van het Charcot Fonds onderzoek levert de Charcot Stichting haar bijdrage aan het onderzoek om op een dag MS te kunnen overwinnen. Ook dit jaar konden sommige onderzoeksprojecten niet kunnen weerhouden. Fondsenwerving en de Charcot stichting bekend maken bij het grote publiek blijven noodzakelijk. In mei neemt de Charcot Stichting daarom opnieuw deel aan de 20k door Brussel en zoekt zij lopers die met hun supporters geld voor het MS-onderzoek inzamelen.

Meer info : www.charcot-stichting.organn.vanroy@fondation-charcot.org – 0465/28 36 60
In bijlage : CV van de leden van de Jury en meer over de laureaten en hun onderzoeksprojecten

Comments are closed.