Een hart voor Limburg : projectoproep 2018

PROJECTOPROEP 2018

STEUN AAN KANSENBEVORDERENDE PROJECTEN VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN

Een Hart voor Limburg wil ook in 2018 projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.
De projectoproep richt zich op initiatieven die kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving.
De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz.
Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die in Limburg met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz.
Het Streekfonds heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.
De geselecteerde projecten ontvangen een bedrag tot een maximum van 7.500 €.
Voor deze nieuwe oproep kan u tot 13 september 2017 online een projectvoorstel indienen. Alle verdere informatie vindt u op www.ehvl.be/projectsteun

 

Comments are closed.