Huidige tarieven van de successierechten

Huidige tarieven van de successierechten in de 3 gewesten


Brussel :

• Stichtingen van openbaar nut
• VZW’s en private stichtingen, erkend vlg. art. 104 &110 WIB
• VZW’s, internationale vzw en private stichtingen
Successierechten = 7%

Vlaanderen :
• VZW’s, internationale vzw, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut
Successierechten = 8,5%

Wallonië :
• VZW’s, internationale vzw, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut, erkend vlgs. art. 104
& 110 WIB92
Successierechten = 7%

Tarieven geldig vanaf 19 september 2019
(ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 februari 2019)