Huidige tarieven van de successierechten

Huidige tarieven van de successierechten in de 3 gewesten

Successie-rechten Brussel Vlaanderen Wallonië
6,6% stichtingen van openbaar nut
7% VZW’s, internationale vzw, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut, erkend vlgs. art. 104 & 110 WIB92
8,5% VZW’s, internationale vzw, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut
12,5% VZW’s en private stichtingen, erkend vlg. art. 104 &110 WIB
25% VZW’s, internationale vzw en private stichtingen
Schenkings-rechten
6,6% Stichtingen van openbaar nut
7% (onroerende goederen aan) VZW’s, IVZW’s, private stichtingen VZW’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut VZW’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut, erkend vlgs. art. 104 & 110 WIB92

www.financien.be/nl/