Mega Salsa Night de Caluna World op zaterdag 17 juni 2017

 

vzw CALUNA zorgt dagdagelijks voor kinderen in kansarmoede met deze vier pijlers :

voedsel, water, onderwijs en medische bijstand.

 

Dagelijks krijgen 300 kinderen een volwaardige maaltijd in Ghana, Indië en Senegal !

Water dank zij waterputten of  aanvoer van zuiver drinkwater.

Onderwijs : de dovenschool in Senegal ea kleine projecten

Medische bijstand : door kleine ingrepen die van levensbelang zijn,

door de bouw van 2500 m2 oncologie pediatrie in Senegal.

 

Om dit allemaal mogelijk te maken organiseren we volgend evenement.

Het is dank zij uw steun dat we in staat zijn om zovele bijzondere kinderen

een stukje hoop te geven voor hun  toekomst.

 

www.caluna-world.com

„G I F T „ op   BE62 6451 2477 3761

Comments are closed.