Over TGE – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

tge

Filantropie is nog altijd niet fiscaal voordelig in Europa! Hoewel begrippen als vrije handel en vrij verkeer ondertussen algemeen zijn ingeburgerd, is van vrije grensoverschrijdende filantropie in Europa – fiscaal gunstige giften over alle nationale grenzen heen – nog geen sprake.

 

Steeds meer European willen grensoverschrijdende giften doen, evenals schenkingen om internationale goede doelen en buitenlandse liefdadigheidsinstellingen te helpen. Helaas voorzien de meeste Europese landen niet in fiscale aftrekbaarheid voor schenkers die een begunstigde in een andere Lidstaat willen steunen. Deze ongelijke behandeling van de nationale en de grensoverschrijdende filantropie beknot de fundamentele vrijheden gewaarborgd door de Verdragen van de Europese Unie.

 

De Europese Commissie is zich van het probleem bewust en heeft de landen al gevraagd hun wetgeving aan te passen, zoals bevestigd door de arresten van het Europees Hof van Justitie (de zaak-Stauffer en de zaak-Persche). Dat vergt echter tijd, en het kan dus lang duren voordat de nationale en Europese oplossingen worden uitgevoerd. Daarom biedt het privé-initiatief van het Transnational Giving Europe-netwerk een doeltreffend antwoord én een ernstig alternatief voor de komende jaren. Op Europees niveau is TGE de enige praktische en veilige oplossing voor fiscaal gunstige grensoverschrijdende geldelijke schenkingen.

 

Het TGE-netwerk bestaat uit 19 landen en stelt schenkers – zowel bedrijven als particulieren die in een van de deelnemende landen gevestigd zijn – in staat een organisatie zonder winstoogmerk in andere landen te steunen, terwijl ze toch rechtstreeks de fiscale voordelen kunnen genieten waarin de wetgeving van het land van verblijf voorziet.

 

Dat TGE een fiscaal voordelig en veilig grensoverschrijdend kader voor giften schept, maakt dit netwerk bijzonder interessant voor nationale organisaties met potentiële schenkers in het buitenland. Niet-belaste bijdragen van buitenlandse schenkers ontvangen, expats aantrekken, wereldwijde partners zoals multinationals kunnen aanspreken, belangstelling wekken voor een specifiek goed doel of de algemene naamsbekendheid geboden door internet verzilveren… dit alles komt dankzij TGE binnen handbereik. Het TGE-netwerk stelt organisaties in staat hun fondsenwerving tot andere landen uit te breiden zonder daartoe zusterorganisaties of andere instellingen in het leven te moeten roepen en zonder dat ze van de verschillende nationale wetgevingen op de hoogte moeten zijn.

 

Twee concrete voorbeelden van begunstigden die een beroep op TGE doen, zijn musea met buitenlandse schenkers en hogescholen en universiteiten die afhankelijk zijn van vrijgevige particulieren en bedrijven en die een groot aantal alumni in het buitenland hebben.

 

Procedure

 

Voor een organisatie/begunstigde

 

Een organisatie die schenkers in het buitenland heeft aan wie zij een gunstige fiscale regeling voor hun giften wil aanbieden, moet:

  • Contact opnemen met de TGE-partner van haar land.
  • Het Grant Eligibility Application Form(GEAF) van TGE invullen en dan ter goedkeuring overmaken aan de nationale TGE-partner. Zodra is bevestigd dat zij als begunstigde in aanmerking komt, ontvangt zij van de andere TGE-partner alle praktische details met betrekking tot de manier waarop de schenkers hun giften kunnen overmaken. De schenkers kunnen dan het geld storten (nationale verrichting) op de bankrekening van de partner, die een fiscaal aftrekbaar ontvangstbewijs aflevert. Tot slot maakt het TGE Netwerk de schenking over aan de uiteindelijke begunstigde in het buitenland, zodat geen belastingen op schenkingen verschuldigd zijn.

 

Voor een schenker die TGE wil gebruiken

 

Een schenker die in een van de deelnemende landen verblijft en aan een organisatie van algemeen nut in een andere Lidstaat een schenking wil doen, kan:

  • Contact opnemen met de partnerstichting in zijn land van verblijf.
  • Deze Stichting neemt dan contact met de begunstigde Stichting in het buitenland om die laatste te beoordelen – de begunstigde moet immers een andere organisatie zonder winstoogmerk zijn.
  • Indien de beoordeling positief is, doet de schenker zijn schenking aan de Stichting in zijn land van verblijf; die laatste bezorgt de schenker een fiscaal ontvangstbewijs en maakt de schenking aan de begunstigde organisatie over.

 

Bijdrage aan TGE 

 

  • Op bedragen van giften tot 100.000€ wordt een bijdrage van 5% ingehouden; en vervolgens 1% van wat 100.000€ overschrijdt.
  • De maximum­bijdrage is 15.000€.
  • Deze bijdrage helpt TGE in zijn opdracht om “filantropie in heel Europa mogelijk te maken”. Concreet uit zich dat onder meer in het zoeken naar nieuwe partners in Europese landen en het verschaffen van praktische informatie met betrekking tot grensover­schrijdende filantropie in Europa.

 

 

 

Lijst van de Partners

België

Koning Boudewijnstichting
fondation-roi-baudouin

 

Bulgarije

Bulgarian Charities Aid Foundation
bcaf

Duitsland

Maecenata Stiftung
maecenat-stifung

 

Frankrijk

Fondation de France
fondation-de-france

 

Hongarije

Carpathian Foundation Hungary
carpathian-foundation-hungary

 

Ierland

Community Foundation for Ireland
community-foundation-for-ireland

 

Italië

Fondazione Vita giving Europe Onlus
fondazione-vita-giving-europe

 

Kroatië

European Foundation for Philanthropy and Social Development
european-foundation-for-philanthropy-and-social-development

 

Luxemburg

Fondation de Luxembourg
fondation-du-luxembourg

 

Nederland

Oranjefonds
oranjefonds

 

Oostenrijk

Stiftung Philanthropie Österreich
stifung-philanthropie

Polen

Foundation for Poland
foundation-for-poland

 

Portugal

Fundaçao Oriente
fundaca-oriente

 

Roemenië

Odorheiu Secuiesc Community Foundation
odorheiu-secuiesc-community-foundation

 

Slovakije

Carpathian Foundation Slovakia
carpathian-foundation-slovakia

Slovenië

Skupnost privatnih zavodov
skupnost-privatnih-zavodov

 

Spanje

Fundación Carlos de Amberes
fundacion-carlos-de-amberes

 

Spanje

Fundación Empresa y Sociedad
fundacion-empresa-y-sociedad

 

Verenigd Koninkrijk

Charities Aid Foundation
caf

 

Zwitserland

Swiss Philanthropy Foundation
swiss-philanthropy

 

 

www.transnationalgiving.eu