Schenkingen en legaten

DE AFTREKBARE GIFTEN Het Wetboek der Inkomstenbelastingen voorziet dat sommige giften aftrekbaar zijn. We vermelden hier als referentie : Wat de particulieren betreft (de natuurlijke personen), zijn de aftrekbare giften of schenkingen deze bedoeld in de artikelen 104, lid 1, 3° tot 5° en 107 tot 111 WIB92. Wat de vennootschappen betreft, is het recht op aftrek met betrekking tot … Continue reading Schenkingen en legaten