Vooraf toch even meegeven dat de studiedag gratis wordt aangeboden door LzG aan alle LzG-leden en geïnteresseerden, dit o.a. dank zij sponsoring van het 4de pijler steunpunt. Projectvertegenwoordigers mogen dus ook hun vrijwilligers uitnodigen.
Deelnemers kunnen 2 werkwinkels volgen uit dit aanbod

  • Met jouw project aan de slag in een Vlaamse basisschool!
    Willy De Bisschop demonstreert hoe hij samen met Veerle hun project in Suriname presenteert aan de leerlingen van Vlaamse basisscholen, welk verwerkingsmateriaal zij aanbieden aan de leraren, hoe je de school kan aankleden, wat in de verwerkingskoffer zit …achteraf kansen tot uitwisseling.
  • Vrijwilligersmanagement: van onthalen, verzekeren, uitsturen tot nazorg.
    Fonny Grootjans, de verantwoordelijke van Don Bosco – Internationaal, zegde zijn medewerking toe. Hij zal samen met vrijwilligers van The Angkor Tree Project en Rainbow4kids, 2 projecten die al veel vrijwilligers naar het Zuiden uitzonden, kennis en ervaringen delen.
  • Ouders en de leefgemeenschap betrekken bij je educatief project: waarom en hoe?
    Participatie is terecht een belangrijk criterium bij het beoordelen van projecten door subsidiërende overheden. Riet Slock plaatst in deze werkwinkel de voorzet. Als zorgcoördinator-leraar met jaren ervaring op de teller in het Gentse, vertelt zij kort hoe zij in Vlaanderen ouders probeert te betrekken bij en te laten participeren aan het schoolgebeuren. Kan dit inspirerend werken voor projecten in het Zuiden? De deelnemers komen aan bod met hun vragen, bedenkingen of aanvullingen.

Nadien krijgen de deelnemers een glaasje aangeboden en is er gelegenheid tot broodjeslunch.

Aan deelnemers wordt ook dit jaar gevraagd een bel mee te brengen: je wekkerbel, je fietsbel, je toeter … want de studiedag luidt ook de actie ‘Saved by the bell’ in.

Programma
– Vanaf 8.45u : Onthaal
– Om 9.15u Verwelkoming door voorzitter en voorstelling van het LzG samenwerkingsplatform.
– Van 9.45u tot 11.00u: 1ste reeks werkwinkels
– Van 11.15u tot 12.30u: 2de reeks werkwinkels
– Om 12.30u: drankje – ‘Saved by the bell’ moment – (betalende) broodjeslunch

Inschrijven kan via deze link : https://survey.lzg.be/index.php/748948