Een vereniging opzoeken per thema

Cultuur en kunst
Cultuur en kunst (9)
Film (1)
Muziek (3)

Dieren
Bescherming, verdediging en welzijn van dieren (15)
Dieren (12)
Dierenrechten (9)
Geleidehonden voor blinden (6)
Hulphonden voor gehandicapten (3)

Diversen
Wapenhandel (strijd tegen) (1)

Economie
Sociale economie (10)

Familie
Hulp en bijstand aan families (17)
Volwassenen (steun, integratie) (13)

Gezondheid
Ademhalingsziekten (4)
Aids (1)
Alzheimer (7)
Autisme (2)
Bejaarden (7)
Bloed (1)
Brandwonden (4)
Dagcentrum (1)
Dienstverlening en onthaal (3)
Financiering onderzoek (10)
Geestelijke gezondheid (7)
Geriatrie (2)
Gezondheid (31)
Gezondheid van het kind (17)
Gezondheidszorg (8)
Hart- en bloedvatenziekten (Cardiovasculaire Ziekten) (6)
Infectieziekten (4)
Kanker (strijd tegen) (18)
Lepra (1)
Mantelzorg (7)
Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek (25)
Mucoviscidose (3)
Multiple sclerose (4)
Neurologische ziekten (9)
Ontstekingziekten (2)
Orgaandonatie (2)
Palliatieve zorgen (8)
Parkinson (1)
Preventie (16)
Psychiatrie (1)
Psychologische hulp en ondersteuning (15)
Respijtzorg (1)
Reumatische ziekten (Gewrichtsontstekingen) (3)
Suikerziekte (Diabetes) (5)
Thuisbegeleidingsdienst (2)
Thuisverzorging (2)
Transplantatie (3)
Tuberculose (2)
Vaccinatie (4)
Zeldzame ziekten (10)

Handicap
Blinden en/of slechtzienden (11)
Doven en slechthorenden (1)
Gehandicaptensport (1)
Handicap (11)
Jongeren met een handicap (6)
Mentaal gehandicapten (5)
Mindervaliden in een rolstoel (7)
Personen met een handicap (21)

Huisvesting
Huisvesting (hulp voor het vinden van) (6)
Noodhuisvesting (3)
Opvang voor studenten (1)
Opvangcentrum voor volwassenen (2)
Opvangtehuis voor daklozen (3)

Hulp
Eerste hulp (2)
Luisteren via de telefoon (8)
Noodhulp (6)

Kinderen
Kinderen en jongeren (24)
Kinderen met een handicap (7)
Kinderopvang (1)
Kinderwensen (4)
Ontvoeringen, Verdwijningen (bescherming) (1)
Rechten van het kind (11)
Seksuele uitbuiting (preventie en strijd tegen) (4)
Vakanties (2)
Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen (11)
Weeskinderen (2)

Mensenrechten
Asielbeleid (1)
Burgerzin (4)
Geweld tegen vrouwen (4)
Mensenrechten (13)
Persvrijheid (1)
Racisme (strijd tegen) (3)
Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen (7)
Voorkomen van conflicten (2)
Vrede (1)

Milieu
Bescherming van het erfgoed (9)
Duurzame ontwikkeling (13)
Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur (14)
Milieu (8)
Milieu-opvoeding (2)
Natuurreservaten (4)

Onderwijs
Hulp aan kinderen (5)
Opleiding en onderwijs (28)
Opvoeding (12)
Opvoeding en onderdak voor kinderen en jongeren (5)
Steun aan onderwijs en opvoeding (14)

Solidariteit
Derde wereld (4)
Hulp aan vluchtelingen (7)
Internationale Solidariteit (8)
Internationale Solidariteit voor het kind (4)
Ontwikkelingssamenwerking (14)
Sociale integratie (21)
Solidariteit (16)
Solidariteit tussen kerken (3)
Strijd tegen de armoede (26)
Vrijwilligerswerk (24)

Voeding
Strijd tegen de honger (4)
Voedselhulp (4)
«Veilig» voedsel (3)