Een vereniging opzoeken per thema

Cultuur en kunst
Cultuur en kunst (8)
Film (1)
Muziek (2)

Dieren
Bescherming en welzijn van dieren (12)
Dieren (7)
Dierenrechten (6)
Geleidehonden voor blinden (5)
Hulphonden voor gehandicapten (2)

Diversen
Wapenhandel (strijd tegen) (1)

Economie
Sociale economie (8)

Familie
Hulp aan families (10)
Volwassenen (steun, integratie) (9)

Gezondheid
Ademhalingsziekten (3)
Afhankelijkheid (2)
Aids (1)
Alzheimer (5)
Autisme (2)
Bejaarden (8)
Bloed (1)
Brandwonden (4)
Dagcentrum (1)
Dienstverlening en onthaal (2)
Financiering onderzoek (8)
Geestelijke gezondheid (5)
Geriatrie (2)
Gezondheid (27)
Gezondheid van het kind (13)
Gezondheidszorg (6)
Hart- en bloedvatenziekten (Cardiovasculaire Ziekten) (5)
Infectieziekten (4)
Kanker (strijd tegen) (15)
Lepra (1)
Mantelzorg (4)
Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek (20)
Mucoviscidose (3)
Multiple sclerose (3)
Neurologische ziekten (7)
Ontstekingziekten (2)
Orgaandonatie (2)
Palliatieve zorgen (5)
Preventie (12)
Psychiatrie (1)
Psychologische hulp en ondersteuning (9)
Respijtzorg (1)
Reumatische ziekten (Gewrichtsontstekingen) (2)
Suikerziekte (Diabetes) (3)
Thuisbegeleidingsdienst (2)
Thuisverzorging (2)
Transplantatie (3)
Tuberculose (2)
Vaccinatie (4)
Zeldzame ziekten (9)

Handicap
Blinden en/of slechtzienden (10)
Handicap (7)
Jongeren met een handicap (5)
Mentaal gehandicapten (3)
Mindervaliden in een rolstoel (4)
Personen met een handicap (19)

Huisvesting
Huisvesting (hulp voor het vinden van) (6)
Noodhuisvesting (4)
Opvangcentrum voor volwassenen (3)
Opvangtehuis voor daklozen (3)

Hulp
Eerste hulp (2)
Luisteren via de telefoon (5)
Noodhulp (6)

Kinderen
Bescherming en hulp aan kinderen (8)
Kinderen en jongeren (19)
Kinderen met een handicap (8)
Kinderopvang (1)
Kinderwensen (3)
Rechten van het kind (8)
Sexuele uitbuiting (preventie en strijd tegen) (3)
Vakanties (3)
Weeskinderen (1)

Mensenrechten
Asielbeleid (1)
Burgerzin (3)
Geweld tegen vrouwen (3)
Mensenrechten (10)
Persvrijheid (1)
Racisme (strijd tegen) (3)
Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen (6)
Voorkomen van conflicten (1)

Milieu
Bescherming van het erfgoed (7)
Duurzame ontwikkeling (11)
Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur (13)
Milieu (4)
Milieu-opvoeding (2)
Natuurreservaten (3)

Onderwijs
Opleiding en onderwijs (24)
Opvoeding (5)
Opvoeding en onderdak voor kinderen en jongeren (3)
Steun aan onderwijs en opvoeding (6)

Solidariteit
Derde wereld (4)
Hulp aan vluchtelingen (4)
Internationale Solidariteit (7)
Internationale Solidariteit voor het kind (3)
Ontwikkelingssamenwerking (11)
Sociale integratie (16)
Solidariteit (14)
Solidariteit tussen kerken (1)
Strijd tegen de armoede (21)
Vrijwilligerswerk (19)

Voeding
Strijd tegen de honger (3)
Voedselhulp (3)
«Veilig» voedsel (2)