Thematische lijst van de verenigingen :

7 Gevonden verenigingen - Thema Bescherming van het erfgoed


DAVIDSFONDS VZW

ACTIES EN OBJECTIEVEN Wie we zijn Davidsfonds is een van de oudste en grootste sociaal-culturele netwerkorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Met meer dan 5.000 vrijwilligers en 440 plaatselijke afdelingen brengt...


KU LEUVEN UNIVERSITEITSFONDS

ACTIONS EN OBJECTIEVEN We hebben uw steun nodig Om onderzoekers de kans te blijven geven doorgedreven research te voeren, in alle vrijheid. Om studenten die het moeilijk hebben, hier in...


UNIVERSITEITSFONDS UNIVERSITEIT ANTWERPEN

ACTIES Het Universiteitsfonds is opgericht om de Universiteit Antwerpen extra financiële steun te bieden waar nodig. Zo kan ze haar bestaande taken perfect vervullen en verder doorgroeien. Het Universiteitsfonds doet...


PLANTENTUIN MEISE

ACTIES Uw giften besteden we aan de Zadenbank of de renovatie van het Plantenpaleis. Waarom overweegt u niet om Plantentuin Meise op te nemen in uw testament?   ...


KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Sinds 1948 draagt het KIK zorg voor de Belgische kunst en architectuur. Van het Lam Gods tot het vergeten monument in uw gemeente, door toponderzoek en duurzame restauratie krijgen ze...


HERITA VZW

ACTIES EN OBJECTIEVEN Herita versterkt en stimuleert draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. Wij brengen erfgoedzorgers samen, ontwikkelen onroerend erfgoed en engageren het brede publiek. Wij zetten ervaringen op het gebied van...


UNIVERSITEIT GENT (UGENT)

ACTIES, OBJECTIEVEN Verlegt u grenzen voor een betere wereld? Met uw steun aan de Universiteit Gent verlegt u grenzen. U werkt aan oplossingen voor de grote en kleine problemen waar...