Thematische lijst van de verenigingen :

13 Gevonden verenigingen - Thema Bescherming, verdediging en welzijn van dieren


NATUURHULPCENTRUM VZW

ACTIES Het Natuurhulpcentrum is een professioneel dierenziekenhuis. Zieke of gewonde inheemse wilde dieren worden opgevangen en met de beste zorgen omringd. Het einddoel voor deze dieren is steeds hun vrijlating...


HET BLAUWE KRUIS VAN BELGIE

ACTIES EN OBJECTIEVEN Dieren in nood worden in haar asielen opgevangen. Ze krijgen er onderdak, worden er gevoed en verzorgd. Zoveel als mogelijk tracht zij voor deze dieren een nieuw...


VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW

DOELSTELLINGEN Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en...


BLAUWE KRUIS BRUGGE DIERENOPVANGCENTRUM VZW

Dank zij de steun van veel dierenvrienden kunnen wij jaarlijks aan 2.500 dieren in nood een tijdelijk onderkomen - en een passende verzorging bieden. MOGELIJKS OOK VIA UW BIJDRAGE ......


KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DIERENBESCHERMING VEEWEYDE TURNHOUT VZW

ACTIES EN OBJECTIEVEN Dierenasiel Veeweyde Turnhout is een vereniging zonder winstbejag, die dieren opvangt die afgestaan worden, in beslag zijn genomen of ronddolen. Wij staan momenteel in voor 26 gemeenten....


GAIA

U GEEFT OM DIEREN? DENK AAN GAIA GAIA komt op voor dierenrechten en voert geweldloos actie tegen georganiseerde dierenmishandeling. Want dieren verdienen respect. Veel mishandelingen van dieren zijn nog...


OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN MALDEREN

ACTIES EN OBJECTIEVEN Vogelopvangcentrum Malderen bestaat reeds 32 jaar. We zijn het enige erkende opvangcentrum voor zieke of gewonde wilde dieren in Vlaams-Brabant. Jaarlijks vangen we 5000 à 6000 dieren...


KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW

Wat zou de wereld zijn zonder vogels? Gesticht in 1922 door de Markiezin de Pierre, zet het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels zich in voor meer respect voor...


DIERENASIEL DE LEIESTREEK VZW

De v.z.w. "Dierenasiel de Leiestreek" is opgericht op 10 oktober 1979. In oktober 1990 kreeg de vereniging een nieuw bestuur. Het dierenasiel vangt jaarlijks een 1500-tal verloren,achtergelaten en verwaarloosde dieren...


WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE

ACTIES EN OBJECTIEVEN WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke...


DIERENASIEL GANZEWEIDE VZW

Onze dagelijkse zorg: het welzijn van alle dieren! Dierenasiel Ganzeweide vzw is een erkend dierenasiel opgericht in 1978 en haar doelstellingen bleven ongewijzigd. Naast het opvangen van rondzwervende huisdieren en...


VLAAMSE OPVANGCENTRA VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN

DOELSTELLINGEN De Vlaamse Opvangcentra zetten zich dagelijks in voor de opvang, de verzorging en revalidatie van duizenden zieke, gekwetste, jonge of in beslag genomen inheemse vogels en wilde dieren om...


GREYHOUNDS IN NOOD BELGIUM VZW - GINB

Ginb is een organisatie die zich inzet voor de mishandelde en verwaarloosde Spaanse windhonden Adoptie programma. www.ginb.be ...