Thematische lijst van de verenigingen :

13 Gevonden verenigingen - Thema Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur


NATUURHULPCENTRUM VZW

ACTIES Ziekenhuis voor inheemse dieren: Het Natuurhulpcentrum is een professionele opvang voor zieke en gewonde wilde dieren. Duizenden dieren worden er met de beste zorgen omringd. ‘Dieren in nesten’ worden...


DIERENASIEL GANZEWEIDE VZW

Onze dagelijkse zorg: het welzijn van alle dieren! Dierenasiel Ganzeweide vzw is een erkend dierenasiel opgericht in 1978 en haar doelstellingen bleven ongewijzigd. Naast het opvangen van rondzwervende huisdieren en...


VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW

DOELSTELLINGEN Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en...


STICHTING VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

GEEF EEN LEEFBARE WERELD DOOR! De Stichting voor Toekomstige Generaties stimuleert en begeleidt burgers en filantropen om, met het oog op de toekomstige generaties, de huidige wereld "in 360°" te...


VLAAMSE OPVANGCENTRA VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN

ACTIES Met de giften en legaten die we van u ontvangen zijn we dagelijks aan de slag, 7 dagen op 7, om concreet te werken aan: • Opvang en verzorging...


PLANTENTUIN MEISE

ACTIES Uw giften besteden we aan de Zadenbank of de renovatie van het Plantenpaleis. Waarom overweegt u niet om Plantentuin Meise op te nemen in uw testament?   ...


UNIVERSITEIT GENT (UGENT)

ACTIES, OBJECTIEVEN Verlegt u grenzen voor een betere wereld? Met uw steun aan de Universiteit Gent verlegt u grenzen. U werkt aan oplossingen voor de grote en kleine problemen waar...


GREENPEACE BELGIË VZW

Acties Greenpeace is een internationale organisatie die zich inzet voor de bescherming van ons leefmilieu. Samen met u wil Greenpeace België vzw ervoor zorgen dat we de komende generaties...


OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN MALDEREN

ACTIES EN OBJECTIEVEN Vogelopvangcentrum Malderen bestaat reeds 30 jaar. We zijn het enige erkende opvangcentrum voor zieke of gewonde wilde dieren in Vlaams-Brabant. Jaarlijks vangen we 5000 à 6000 dieren...


KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW

Wat zou de wereld zijn zonder vogels? Gesticht in 1922 door de Markiezin de Pierre, zet het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels zich in voor meer respect voor...


WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE

ACTIES EN OBJECTIEVEN WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke...


VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE

ACTIES EN OBJECTIEVEN From science to value for society Het basisonderzoek van VIB-wetenschappers leidt tot een beter inzicht in de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. VIB...


HET BLAUWE KRUIS VAN BELGIE

ACTIES EN OBJECTIEVEN Dieren in nood worden in haar asielen opgevangen. Ze krijgen er onderdak, worden er gevoed en verzorgd. Zoveel als mogelijk tracht zij voor deze dieren een nieuw...