ARTSEN ZONDER GRENZEN


Logo Artsen Zonder Grenzen


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Bevoegd instituut sinds 25/11/80.


Voorstelling Foto's

ACTIES

Artsen Zonder Grenzen is een humanitaire medische organisatie die al meer dan 40 jaar hulp biedt aan slachtoffers van conflicten, epidemieën, pandemieën of natuurrampen. Vandaag beheert AZG dankzij het werk van 41.000 medewerkers op het terrein projecten in meer dan 70 landen. Zonder financiële steun kan AZG niet optreden: 99% van de inkomsten komen uit schenkingen door particulieren. Dit laat toe om snel en efficiënt hulp te bieden bij noodsituaties en garandeert dat we onafhankelijk kunnen werken.

Hoe ons steunen?

De teams van Artsen Zonder Grenzen stellen alles in het werk om levensnoodzakelijke zorg te geven aan zij die dit het hardst nodig hebben. AZG opnemen in een testament is een ontzettend waardevolle manier om ons te helpen. Dit gebaar zorgt ervoor dat duizenden patiënten hun lot kunnen herschrijven. Contacteer ons in alle discretie om een infobrochure aan te vragen.


Médecins sans frontière .


ARTSEN ZONDER GRENZEN

Gewijde-Boomstraat 46
1050 ELSENE

Tel. 02/474 77 60 Fax : 02/474 75 75
Email : legaten@azg.be
Website : www.azg.be


Voorzitter : Bertrand DRAGUEZ

Verantwoordelijke voor legaten : Jan VAN STEENBRUGGE


KBO number : 0421 446 093

Bank : BE73 0000 0000 6060