COMMUNITY LAND TRUST GENT VZW


Logo Community Land Trust Gent vzwVoorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

ln Gent gaat de eerste 'community land trust' van Vlaanderen van start. We scheiden grond en woning en maken zo wonen betaalbaar voor Gentenaars met een laag inkomen. Allemaal hebben ze het nu moeilijk op de woonmarkt. De CLT-bewoners leren elkaar goed kennen en zetten zich in voor hun buurt.
COMMUNITY LAND TRUST GENT VZW

Blaisantvest 70
9000 GENT

Tel. 09 279 27 33
Email : info@cltgent.be
Website : www.cltgent.be


Voorzitter : Laurent MAES

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Bruno ISERBYT

Opbouwwerker : Natan HERTOGEN

KBO number : 0545 886 801

Bank : BE22 8925 9074 5547