EEN HART VOOR LIMBURG


Logo Een Hart voor Limburg


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut : Koning Boudewijnstichting.


Voorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Kinderen kansen geven!

Een Hart voor Limburg wil initiatieven ondersteunen die zich richten op het verder ontwikkelen en verbeteren van de levenskwaliteit in Limburg.

Concreet doen we dat door de financiële ondersteuning van projecten en door de rol van bruggenbouwer op te nemen.
EEN HART VOOR LIMBURG

Herkenrodesingel 16

3500 HASSELT

Tel. 011/878 599
Email : info@eenhartvoorlimburg.be
Website : www.eenhartvoorlimburg.be


Voorzitter : Stijn CONINX

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Kristie DECKERS

Coördinator : Kristie DECKERS

KBO number : 0871 988 230

Bank : BE79 7333 7333 3933