HET KANKERFONDS VAN KOM OP TEGEN KANKER


Logo HET KANKERFONDS VAN KOM OP TEGEN KANKER


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.


Voorstelling Foto's

Het Kankerfonds neemt de zorg op voor kankerpatiënten die uit de boot van onze welvaartstaat vallen.

De sociale voorzieningen in ons land zijn goed, maar toch zijn er nog altijd mensen die door hun ziekte in financiële moeilijkheden geraken. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker geeft die mensen een financieel duwtje in de rug.

Kom op tegen Kanker heeft sinds 1998 de erkenning om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Bestel onze gratis infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.


KANKERFONDS


HET KANKERFONDS VAN KOM OP TEGEN KANKER

Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL

Tel. 02 227 69 69 Fax : 02 223 22 00
Email : legaten@komoptegenkanker.be
Website : www.komoptegenkanker.be


Voorzitter : Em. prof. Jean-Jacques CASSIMAN

Algemeen directeur : Marc MICHILS

Verantwoordelijke schenkingen en legaten : Hilde VANDERMARLIERE

KBO number : 0442 528 054

Bank : BE03 4886 6666 6684