HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER


Logo HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.


Voorstelling Foto's

Ook zieke kinderen moeten de gelegenheid krijgen om op kamp te gaan. Maar omdat een scouts- of chirokamp tijdens de behandeling vaak onmogelijk is, organiseert Kom op tegen Kanker een gratis kamp voor jonge kankerpatiënten tussen 6 en 17 jaar.

Een weekje ravotten met leeftijdsgenoten, eens ongestoord praten met iemand die hetzelfde meemaakt, hun artsen en verpleegkundigen eens buiten de ziekenhuissfeer ontmoeten: voor de kinderen is het kamp een onvergetelijke ervaring.

En ook voor de ouders kan het een welkome adempauze betekenen. Monitoren begeleiden de kinderen, verpleegkundigen en artsen waken erover dat inspuitingen, infusen ... op kamp gewoon kunnen doorgaan.

Voor gezinnen met een peuter of kleuter jonger dan 6 jaar met kanker, organiseert Kom op tegen Kanker jaarlijks een gezinsdag.

Bestel onze gratis infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.


kom


HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER

Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL

Tel. 02 227 69 69 Fax : 02 223 22 00
Email : legaten@komoptegenkanker.be
Website : www.komoptegenkanker.be


Voorzitter : Em. prof. Jean-Jacques CASSIMAN

Algemeen directeur : Marc MICHILS

Verantwoordelijke schenkingen en legaten : Hilde VANDERMARLIERE

KBO number : 0442 528 054

Bank : BE03 4886 6666 6684