Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

LICHT VOOR DE WERELD


Logo LICHT VOOR DE WERELD


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN
 

LICHT VOOR DE WERELD is een erkende Belgische ngo die blindheid bestrijdt in Afrika. LICHT VOOR DE WERELD steunt projecten die gericht zijn op de preventie van blindheid, het verlenen van oogzorg en de integratie van blinde personen in de samenleving. Daarnaast zet de ngo ook sterk in op onderwijsprojecten.
LICHT VOOR DE WERELD Facebook®

LICHT VOOR DE WERELD
Aanbelangende thema’s

Opvoeding / Blinden en/of slechtzienden / Gezondheid / Ontwikkelingssamenwerking /

Adres :

Karreveldlaan 12
1080 BRUSSEL
Tél. 02 415 97 05


Contacten :

Président : Dirk DECEUNINCK
Responsable Dons & Legs : Isabelle VERHAEGEN
KBO number : 0460 240 749