LICHT VOOR DE WERELD


Logo LICHT VOOR DE WERELD


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN
 

LICHT VOOR DE WERELD is een erkende Belgische ngo die blindheid bestrijdt in Afrika. LICHT VOOR DE WERELD steunt projecten die gericht zijn op de preventie van blindheid, het verlenen van oogzorg en de integratie van blinde personen in de samenleving. Daarnaast zet de ngo ook sterk in op onderwijsprojecten.
LICHT VOOR DE WERELD

Karreveldlaan 12

1080 BRUSSEL

Tel. 02 415 97 05

Website : www.lightfortheworld.be


Voorzitter : Dirk DECEUNINCK

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Isabelle VERHAEGEN


KBO number : 0460 240 749