PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË


Logo Piloten Zonder Grenzen België


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Bevoegd instituut Federale Overheidsdienst Financien.


Voorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Dankzij uw vrijgevigheid vliegt de NGO Piloten Zonder Grenzen België sinds 1983 naar de meest afgelegen gebieden, om er hulp te brengen voor de noodlijdende bevolking. Met het vliegtuig kunnen wij komen in gebieden waar anderen niet of niet meer komen om voedsel en medische zorgen te brengen bij slachtoffers van conflicten en natuurrampen of om zwaar zieke kinderen te vergezellen voor een medische opname in Europa.
PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË

Montoyerstraat 1 b36

1000 BRUSSEL

Tel. 02 213 42 50
Email : office@pzgbelgium.org
Website : www.pzgbelgium.org


Voorzitter : Philippe DEHENNIN

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Frank WARNIER

Contactpersonen :
Christian GEORLETTE, Directeur

KBO number : 0424 692 526

Bank : BE31 3100 7757 7555