SPULLENHULP


Logo SPULLENHULP


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen - Bevoegd instituut sinds 1963


Voorstelling Documentatie Foto's Video's

Vzw Spullenhulp strijdt sinds 1937 tegen armoede en sociale uitsluiting in België.
De vereniging is voornamelijk actief in twee domeinen:
1. Onthaal van daklozen:
Jaarlijks verblijven 300 mensen in onze opvanghuizen.
2. Re-integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij: 
Jaarlijks 480 inschakelingscontracten in onze activiteiten van inzameling, sortering en verkoop.


Les Petits Riens NLLes Petits Riens asbl / Spullenhulp vzw - Film 10 min.SPULLENHULP

Amerikaansestraat 101
1050 BRUSSEL

Tel. 02 537 30 26
Email : info@petitsriens.be
Website : www.spullenhulp.be


Voorzitter : M. Vincent DOUMIER

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Christine ROUSSEAU
Tel : 02 541 13 91
christine.rousseau@petitsriens.be

Contactpersonen :
Odile DAYEZ, Communicatie Directeur

KBO number : 0407 139 088

Bank : BE33 0000 1902 6346