STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK


Logo Stichting Alzheimer Onderzoek


De Stichting Alzheimer Onderzoek is een stichting van openbaar nut die gemachtigd is om fiscale attesten af te leveren.


Voorstelling Foto's

ONDERZOEK GEEFT HOOP!?
Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO) is de enige stichting in België die het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer steunt. In de voorbije 20 jaar heeft SAO reeds 160 belangrijke innovatieve onderzoeksprojecten aan Belgische universiteiten gefinancierd voor een totaal bedrag van 14.360.000 EUR.
SAO steunen kan op verschillende manieren : via een éénmalige gift, of op een meer regelmatige basis via een Europees domiciliëringsformulier of via uw testament met een legaat of duo-legaat ten voordele van de stichting.
Vraag hiervoor zeker onze gratis brochure aan : "Bescherm en plan uw nalatenschap"; dit kan via e-mail : info@stopalzheimer.be of telefonisch : 02/424 02 04.
De ziekte van Alzheimer is nog steeds ongeneeslijk, onomkeerbaar en niet afrembaar.
Verhogen van de financiële steun aan het wetenschappelijk onderzoek is dan ook cruciaal want alleen onderzoek geeft hoop.
Samen met uw steun en ons engagement stoppen wij Alzheimer!


Fondation Alz_2019_nl

STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK

Kalkhoevestraat 1
8790 WAREGEM

Tel. 02/424 02 04 Fax : 02/424 02 05
Email : info@stopalzheimer.be
Website : www.stopalzheimer.be


Voorzitter : Wilfried NYS

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Wilfried NYS

Contactpersonen :
Martine KERKHOVE

KBO number : 0457 127 445

Bank : BE85 2300 0535 3006