STICHTING PORTA


Logo Stichting PortaVoorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Stichting Porta zet zich in voor dak- en thuislozen en mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De meesten van hen leven in onze grootsteden, waar de woonomstandigheden dikwijls nog moeilijker zijn dan elders. SP helpt met tijdelijke opvang en zoekt vervolgens naar een vaste verblijfplaats op maat van de persoon en zijn gezin.
STICHTING PORTA

Cellebroersstraat 16

1000 BRUSSEL

Tel. 0487 26 11 47
Email : info@stichtingporta.be
Website : www.stichtingporta.be


Voorzitter : Johnny DE MOT

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Annelies VANGOIDSENHOVEN


KBO number : 0642 766 738

Bank : BE74 0689 3450 5707 Nummer 2019/001