'T EILANDJE VZW


Logo 'T EILANDJE VZW


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling

ACTIES
De missie van 't Eilandje bestaat erin om te voldoen aan de behoeften van daklozen en mensen in een serieuze precaire situatie. 't Eilandje organiseert daarom niet alleen een dienstenservice voor eerste behoeftes. Onze acties gaan van onthaal en tijdelijke huisvesting, over het vinden en uitwerken van huisvestingoplossingen, tot de begeleiding aan huis voor personen die onlangs geherlogeerd werden. In 2018, hebben onze 59 werknemers meer dan 1.300 daklozen begeleid.

DOEL
Ons eerste doel is bereikt wanneer de begeleide mensen een zekere mate van autonomie, in waardige leefomstandigheden, terugvinden. In het algemeen, streven we, dankzij de steun van individuen en organisaties die onze waarden en onze ambitie delen, en in samenwerking met onze veldpartners, naar het einde van dakloosheid.
'T EILANDJE VZW

Kerkstraat 73

1060 BRUSSEL

Tel. 02 537 20 41 Fax : 02 537 35 93
Email : schenkers@ilot.be
Website : www.ilot.be


Voorzitster : Anne BOULENGER

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Ariane DIERICKX

Fondsenwerving en communicatie assistente : Anita VANHOUTVINCK

KBO number : 0409 835 193

Bank : BE33 0017 2892 2946