UNITED FUND FOR BELGIUM


Logo United Fund For Belgium


Organisatie bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Foto's

ACTIES

100% VAN UW GIFTEN HERVERDEELD!
• UFB zamelt fondsen in en financiert meer dan 80 projecten per jaar in 4 domeinen: kinderwelzijn, gehandicaptenzorg, sociale integratie en armoedebestrijding.
• Uw giften worden voor 100% besteed aan projecten die grondig geselecteerd en allen bezocht worden, onze structuurkosten worden gedekt door een privé-fonds en de organisatie van activiteiten.
• De ondersteunde projecten zijn verspreid over alle gewesten van België.
DOOR EEN GIFT OF EEN LEGAAT AAN UFB BENT U SOLIDAIR MET HEN DIE HET ECHT NODIG HEBBEN.UNITED FUND FOR BELGIUM

Avenue Adèlelaan 1

1310 LA HULPE TERHULPEN

Tel. 02/655 49 33
Email : calexandre@ufb.be
Website : www.ufb.be


Voorzitter : Dirk LUYTEN


Contactpersonen :
Catherine ALEXANDRE, Executive Director

KBO number : 0412 511 504

Bank : BE71 9530 0000 0369