VERENIGING VOOR RESPIRATOIRE GEZONDHEIDSZORG EN TUBERCULOSEBESTRIJDING VZW


Logo Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding VZWVoorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Wie zijn we? Een vereniging met een hart voor longen die actief werkt aan het bestrijden van longaandoeningen. Haar missie: Een expertisecentrum zijn voor tuberculosebestrijding en in de respiratoire gezondheidszorg het accent leggen op rookstop en rookstopbegeleiding. De VRGT is werkzaam in Vlaanderen en Brussel. Voor tuberculosebestrijding beschikt de VRGT in totaal over zeven Centra voor Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) waarvan zes in Vlaanderen en één in Brussel. In deze CRG kan men terecht voor onderzoek, een consultatie of therapiesupervisie. Redenen om ons te steunen: Help mee het verschil te maken in de levenskwaliteit van onze patiënten. DE VRGT ontvangt overheidssubsidies maar kan extra steun gebruiken voor de financiering van onderzoek en opleiding inzake tuberculose en tabakpreventie. Waarvoor worden giften gebruikt?
 
1. Het aanbieden van laagdrempelige dienstverlening zodat onze gezondheidscentra in Vlaanderen en Brussel bepaalde risicogroepen kunnen blijven screenen op tuberculose.

2. Het investeren in onderzoek en wetenschappelijke kennis van tuberculose en tabakpreventie.

3. Het ontwikkelen van vorming rond tuberculose bij medici, paramedici, welzijns- en gezondheidswerkers. 

4. Het garanderen van een kwaliteitsvolle rookstopbegeleiding door een systeem van kwaliteitsborging uit te werken.
VERENIGING VOOR RESPIRATOIRE GEZONDHEIDSZORG EN TUBERCULOSEBESTRIJDING VZW

Eendrachtstraat 56

1050 BRUSSEL (ELSENE)

Tel. 02/510 60 90 Fax : 02/511 46 14
Email : info@vrgt.be
Website : www.vrgt.be


Voorzitter : Prof. Dr. Marc DECRAMER

Algemeen directeur : Sandrina SCHOL


KBO number : 0422 695 118

Bank : BE12 4279 1218 2192