VLAAMSOOGFONDS


Logo VLAAMSOOGFONDS


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling

ACTIES

Het vlaamsoogfonds streeft naar verbetering van de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden.

Daarbij is een grote rol weggelegd voor de betrokkenen zelf, naast de rollen van bv. de professionele en vrijwillige dienstverleners en de overheid.

Het vlaamsoogfonds werft fondsen en donaties: deze moeten projecten van, voor en/of door blinden en slechtzienden financieel ondersteunen. De opbrengst wordt ingezet voor projecten die voor blinden en slechtzienden een (vol-, even-, rol-, eigen-, gelijk- en levens-) waardige participatie in de samenleving beogen.

We steunen projecten die instellingsgrenzen overstijgen. Ze moeten vertrekken van bestaande deskundigheid en samenwerking als formele organisatie. De projecten moeten vernieuwing op het oog hebben, solidariteit onder mensen mee inzetten en bewijsbare tekorten in het aanbod aanpakken.

We zien uw gift of legaat als een aanvulling van – niet in plaats van – de verantwoordelijkheid van de overheid: dit alles ten voordele van EXTRA solidariteit en kracht voor vernieuwing, ontvoogding en samenwerking.

Het vlaamsoogfonds steunt allerlei projecten waarbij solidariteit, samenwerking en ontwikkeling ten voordele van blinden en slechtzienden centraal staan.
VLAAMSOOGFONDS

Durletstraat 43
2018 ANTWERPEN

Tel. 0489 86 43 87
Email : info@vlaamsoogfonds.be
Website : www.vlaamsoogfonds.beVerantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Joke DAELEMANS


KBO number : 0404 745 564

Bank : BE43 7378 8877 7701