WERELDSOLIDARITEIT


Logo Wereldsolidariteit


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Foto's

ACTIES, OBJECTIEVEN

Uw steun gaat naar sociale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Zij vechten voor:


- een pensioen voor iedere oudere
- betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen
- degelijk onderwijs en werk voor alle jongeren
- een leefbaar loon en werk in veilige werkplaatsen voor alle arbeiders
- gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Bouw mee aan een wereld zonder armoede.
Steun Wereldsolidariteit.WERELDSOLIDARITEIT

Haachtsesteenweg 579

1030 BRUSSEL

Tel. 02/246 36 79
Email : katrien.liebaut@wsm.be
Website : www.wereldsolidariteit.be


Voorzitter : Alfons DE POTTER

Algemeen secretaris : Andre KIEKENS

Medewerker dienst Fondsenwerving : Katrien LIEBAUT

KBO number : 0413 986 102

Bank : BE41 9800 1404 3510