DAMIAANACTIE: LEPRA-EN TBC-BESTRIJDING – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DAMIAANACTIE: LEPRA-EN TBC-BESTRIJDING

Damiaanactie werd opgericht in 1964 om lepra te bestrijden. Niet veel later kwam daar tuberculose bij. Sindsdien kenden beide ziektes elk hun eigen evolutie. Damiaanactie is momenteel actief in 14 landen in Afrika, Azië en Centraal-Amerika dankzij een beperkte aantal expats en meer dan 1200 lokale medewerkers.

Leprabestrijding

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er jaarlijks 230.000 nieuwe leprapatiënten. Dat zijn er gelukkig minder dan in het verleden. Maar daar schuilt ook juist een gevaar : de strijd tegen lepra kan verwaarloosd of zelfs vergeten raken. Damiaanactie waakt er over dat er nog steeds aandacht gaat naar lepra. Daarom heeft ze ook beslist om nog meer aandacht te schenken aan leprabestrijding. Want mocht zij het niet doen, wie zou het dan in haar plaats doen?

Het is zeer belangrijk om leprapatiënten in een vroeg ziektestadium te ontdekken en hen de juiste behandeling te geven. De meeste patiënten die vroegtijdig opgespoord worden genezen helemaal en krijgen geen verminkingen of open wonden. Door lepra te blijven bestrijden vermijden we ook het ergste wat deze zieken kan overkomen : sociale uitsluiting en vernedering.

En onlangs is Damiaanactie in een aantal projecten ook begonnen om een preventieve behandeling te geven aan de mensen die in de onmiddellijke nabijheid van leprapatiënten leven.

1,5 miljoen doden per jaar

Tuberculose eist om de 20 seconden een mensenleven. Een tbc-patiënt besmet ook vaak tientallen andere patiënten. Overal trachten onze medische teams om zo snel mogelijk zieken op te sporen. Ook voor tbc-patiënten betekent een vroegtijdige opsporing een grotere kans op volledige genezing. En aangezien het risico groot is dat er resistente, of zelfs multiresistente tbc-haarden ontstaan, is het uiterst belangrijk dat een patiënt zijn behandeling nauwgezet volgt en afmaakt. Damiaanactie zorgt er ook voor dat dit gebeurt.

Eigen projecten

De strijd tegen lepra en tuberculose gebeurt voornamelijk via nationale programma’s. Maar sinds een aantal jaren heeft Damiaanactie beslist om ook een andere piste te volgen. Om aan de noden te beantwoorden van een aantal patiënten, heeft ze een aantal eigen, weliswaar kleinschalige, projecten opgericht, die vooral als doel hebben om ex-(lepra)patiënten te helpen bij hun socio-economische re-integratie. Zo betaalt Damiaanactie het schoolgeld van kinderen van patiënten of renoveert ze voormalige leprozerieën of geeft ze ex-patiënten een opleiding waardoor ze een handelsactiviteit kunnen opstarten. Deze projecten vullen de nationale programma’s aan en hebben één enkel doel: patiënten hun waardigheid terugschenken.

Een ziekenhuis in Kinshasa

Deze projecten zijn voornamelijk, maar niet uitsluitend van socio-economische aard. Zo heeft Damiaanactie in Kinshasa een klein ziekenhuis gebouwd met een twintigtal bedden voor multiresistente tuberculosepatiënten. Dat ziekenhuis zal zijn eerste patiënten opvangen half januari en zal een voorbeeld zijn voor het rest van het land.