Grondwettelijk Hof bevestigt verbod pelsdierkwekerijen in Wallonië – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Grondwettelijk Hof bevestigt verbod pelsdierkwekerijen in Wallonië

Dyrsfrihet/flickr
Dyrsfrihet/flickr

 

“Hoogste tijd dat de Vlaamse overheid naar het Waalse voorbeeld pelsdierkwekerijen definitief verbiedt”

Brussel, 20 oktober 2016 – Het Waalse verbod op de kweek van pelsdieren stemt perfect overeen met de Grondwet. Dat heef het Grondwettelijk Hof beslist in een arrest dat vandaag werd gepubliceerd. De beslissing van het Grondwettelijk Hof volgt op een verzoek tot nietigverklaring ingediend door Belgische nertsenkwekers en Europese bonthandelaars. Zij voerden aan dat het Waalse verbod van vorig jaar ongrondwettelijk zou zijn. “Maar het Grondwettelijk Hof bevestigt nu dat dierenwelzijn en pelsdierhouderijen niet verenigbaar zijn,” aldus Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. “Dit is uitstekend nieuws. Waarop wachten de Vlaamse regering en de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, die zijn Waalse collega in dit dossier steunde, om definitief een einde te maken aan de 16 nog resterende nertsenkwekerijen in Vlaanderen?”

In hun klacht argumenteerden de bontkwekers dat het decreet hun eigendomsrecht, zoals beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onrechtmatig beperkt. Het Grondwettelijk Hof volgt deze argumentatie niet en is van oordeel dat dierenwelzijn primeert in dit dossier. “Een Europees precedent,” aldus de advocaat van GAIA, Anthony Godfroid, die de belangen van GAIA verdedigde. “Niet alleen geldt dierenwelzijn als legitiem criterium om het eigendomsrecht te beperken, bovendien vormt de beslissing van het Grondwettelijk Hof een belangrijk Europees precedent om de elementaire rechten van dieren te waarborgen. Het is trouwens opmerkelijk dat Vlaams Minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts, zijn Waalse collega, Carlo Di Antonio in dit dossier steunde.”

Volgens Michel Vandenbosch is dit een goede zaak: “Deze succesvolle samenwerking tussen twee dierenwelzijnsministers stemt me optimistisch over een toekomstig verbod op pelsdierkwekerijen in Vlaanderen, zoals vandaag reeds het geval is in Wallonië, in Brussel en in verschillende Europese landen*. 85% van de Vlamingen is trouwens van oordeel dat dieren niet moeten lijden en vergast of op een andere manier gedood worden voor hun pels. Hoelang gaat dit nog duren?”

In België worden enkel nertsen gekweekt en vergast voor bont. Jaarlijks worden 160.000 dieren opgesloten in kleine, draadgazen kooien ter grootte van enkele schoenendozen (80 x 30 cm). België telt vandaag 16 kwekerijen, die allemaal in Vlaanderen gevestigd zijn.

—- Einde persbericht —-

Voor meer informatie:

  • Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15
  • Anthony Godfroid, advocaat van GAIA: 0494 75 31 71

* In de volgende Europese landen zijn pelsdierkwekerijen verboden: Bulgarije, Groot-Brittanië en Oostenrijk. Croatië volgt in 2017 en Nederland in 2024.