Oprichting fonds Vrienden van De Landgenoten

Letterlijk ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen? Daar willen heel wat mensen aan bijdragen…

Sinds haar oprichting mocht stichting De Landgenoten met steun van fonds Piantro meer dan 40.000 euro van zo’n 250 gulle schenkers ontvangen. Vanaf april 2018 zal de fondsenwerving via ons eigen fonds Vrienden van De Landgenoten verlopen.

Het fonds is opgericht door twee sympathisanten, Ward Lootvoet en Lode Devos, en wordt beheerd door Koning Boudewijnstichting (o.a. voor het verstrekken van fiscale attesten). De bedoeling is om de fondsenwerving te vereenvoudigen en volledig te integreren in de werking van De Landgenoten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward : “Het verhandelen van eco-bouwmaterialen is vele jaren mijn passie geweest. Maar ik ben geboren als boerenzoon en dat haalt altijd de bovenhand. Het kan niet dat mensen die bioteelt in hart, ziel en vingers hebben niet kunnen boeren omdat grond voor hen onbetaalbaar is. Laten we daar samen iets concreets aan doen. 

Lode: “De grond van de zaak is de zaak van de grond. Deze leuze is niet nieuw maar nog altijd brandend actueel. Een samenleving veranderen begint bij eenvoudige begrippen als respect. Respect voor de grond is zo essentieel. Zoveel mogelijk grond veilig stellen voor biolandbouw zodat er normale voeding op ons bord komt; daar centen voor verzamelen is voor mij een hoger doel. Steun De Landgenoten en maak samen met ons de organisatie bekend.”

Storten gebeurt voortaan op het nieuwe rekeningnummer van het fonds Vrienden van De Landgenoten.

Naam: Koning Boudewijnstichting
Nummer: BE10 0000 0000 0404
Mededeling: 018/0300/00086

Giften vanaf 40 euro blijven fiscaal aftrekbaar.
Al heel wat sympathisanten steunen onze missie met een maandelijkse bijdrage, een onmisbare steun voor onze organisatie. Alle maandelijkse bijdragen worden per kalenderjaar opgeteld en komen als totaal in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Je kan zowel via online banking een doorlopende opdracht instellen of dit formulier ingevuld aan jouw bank bezorgen.

Meer info over schenken aan De Landgenoten vind je op deze pagina.