Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Natuurreservaten

3 Gevonden verenigingen - Thema


KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW


• Het Verbond beheert het enige Brussels hospitaal voor de wilde fauna, en steunt de revalidatiecentra voor de wilde fauna. Het verzorgt jaarlijks meer dan 20.000 dieren. • Onze vereniging beheert meer dan 200 ha natuurreservaat. • Ze klaagt alle misbruiken tegen de vogelbescherming en...


VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW


DOELSTELLINGEN Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is...


WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE


WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een...