Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Natuurreservaten

2 Gevonden verenigingen - Thema


FAUNE & BIOTOPES ASBL


Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.


WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE


WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een...