Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BEDNET VZW


Logo BEDNET VZW


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, via een computer thuis of in het ziekenhuis. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Ze vergeten even dat ze ziek zijn door terug 'in de klas', bij hun vrienden te zijn.
BEDNET VZW
Aanbelangende thema’s

Kinderen en jongeren / Rechten van het kind / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen /

Adres :

Bondgenotenlaan 134/4
3000 LEUVEN
Tel. 016/20 40 45
Email : info@bednet.be
Web : www.bednet.be


Contacten :

Voorzitter : Kathy LINDEKENS
Directeur : Mathieu TALLON
Contactpersoon : Mathieu TALLON
KBO nummer : 0865 402 821
Bank : BE56 0015 9950 0088

GBL/2021-0447