Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN


Logo Belgische Federatie van Voedselbanken


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Gesticht in 1988.


Voorstelling Actualiteiten Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

SAMEN SOLIDARITEIT VOEDEN
De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken - verantwoordelijk voor de herverdeling van levensmiddelen aan aangesloten lokale verenigingen - vertegenwoordigt.
In 2018: 15.351 ton voedsel kosteloos ingezameld dankzij 305 onbezoldigde vrijwilligers en, via 623 lokale verenigingen kosteloos verdeeld aan 159.081 begunstigden.
ONZE BEDRIJFSKOSTEN ZIJN ZWAAR, UW STEUN IS WAARDEVOL
Giften: punctueel of via een permanent order-maandelijks, driemaandelijks (fiscaal attest: giften van €40 en meer gestort in eenzelfde kalenderjaar). Schenkingen of legaten: via een notaris.
Belgische Federatie van Voedselbanken Facebook®


BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Sociale integratie / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Vrijwilligerswerk / Strijd tegen de honger / Voedselhulp /

Adres :

Glasgowstraat 18
1070 BRUSSEL
Tel. 02 559 11 10 Fax : 02 559 11 29
Email : info@foodbanks.be

Contacten :

Voorzitter : Piet VANTHEMSCHE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Jozef MOTTAR, Gedelegeerd Bestuurder
Contactpersoon : Jacqueline VANHUSSEL, Communicatie
KBO nummer : 0435 443 886Bank : BE15 0682 1093 6530