Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN


Logo Belgische Federatie van Voedselbanken


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Gesticht in 1988.


Voorstelling Actualiteiten Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

SAMEN SOLIDARITEIT VOEDEN
De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken - verantwoordelijk voor de herverdeling van levensmiddelen aan aangesloten lokale verenigingen - vertegenwoordigt.
In 2021: meer dan 22.200 ton voedsel kosteloos ingezameld dankzij 327 onbezoldigde vrijwilligers en, via 635 lokale verenigingen kosteloos verdeeld aan ongeveer 180.000 minderbedeelden.

ONZE BEDRIJFSKOSTEN ZIJN ZWAAR, UW STEUN IS WAARDEVOL

Giften: punctueel of via een permanent order-maandelijks, driemaandelijks (fiscaal attest: giften van €40 en meer gestort in eenzelfde kalenderjaar). Legaten : via een notaris of eigenhandig testament.BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Sociale integratie / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Vrijwilligerswerk / Strijd tegen de honger / Voedselhulp /

Adres :

Zelliksesteenweg 12 bus 7
1082 BRUSSEL
Tel. 0478/38 44 95
Email : info@foodbanks.be
Web : www.foodbanks.be


Contacten :

Voorzitter : Piet VANTHEMSCHE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Jozef MOTTAR, Gedelegeerd Bestuurder
Contactpersoon : Freddy.bevernage@foodbanks.be
KBO nummer : 0435 443 886
Bank : BE15 0682 1093 6530

GBL/2022-0390