Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DAMIAANACTIE


Logo Damiaanactie


Bevoegd om Schenkingen en Legaten te ontvangen. Sinds meer dan 40 jaar.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Een wereld vrij van lepra en tbc

Damiaanactie is een medische ontwikkelings-ngo die hulp biedt in 15 landen.
Al meer dan 50 jaar maken wij het verschil in de strijd tegen lepra, tbc en andere vaak vergeten infectieziektes zoals leishmaniasis. 

In 2019 startte Damiaanactie de behandeling op voor meer dan 330.000 mensen. Dankzij uw giften en legaten maken wij het verschil op het terrein. Hoe? Door medische hulp te bieden, te informeren en sensibiliseren, genezen personen te re-integreren in de maatschappij, opleidingen te voorzien en aan onderzoek te doen. 

Neem Damiaanactie op in uw testament en geef kinderen en volwassenen een nieuwe toekomst. En blijf zo een rol spelen in de strijd tegen lepra en tbc.

DAMIAANACTIE
Aanbelangende thema’s

Personen met een handicap / Lepra / Infectieziekten / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Gezondheid / Tuberculose / Ontwikkelingssamenwerking / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Leopold II-laan 263
1081 BRUSSEL
Tel. 02/422 59 34 - Gsm : 0470/10 10 50
Email : helena.schalenbourg@damiaanactie.be
Web : www.damiaanactie.be


Contacten :

Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Helena SCHALENBOURG
KBO nummer : 0406 694 670
Bank : BE05 0000 0000 7575 (BIC BPOTBEB1)

GBL_0453