Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DAMIAANACTIE


Logo Damiaanactie


Bevoegd om Schenkingen en Legaten te ontvangen. Sinds meer dan 40 jaar.


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Een wereld vrij van lepra en tbc
Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie, die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Jaarlijks helpt Damiaanactie wereldwijd zo’n 250.000 patiënten. Dankzij uw giften en legaten maken wij het verschil op het terrein. Hoe? Door medische hulp te bieden, te informeren en sensibiliseren, genezen personen te re-integreren in de maatschappij, opleidingen te voorzien en aan onderzoek te doen.

Neem Damiaanactie op in uw testament en geef kinderen en volwassenen een nieuwe toekomst. En blijf zo een rol spelen in de strijd tegen lepra en tbc.DAMIAANACTIE
Aanbelangende thema’s

Personen met een handicap / Lepra / Infectieziekten / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Gezondheid / Tuberculose / Ontwikkelingssamenwerking / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Leopold II-laan 263
1081 BRUSSEL
Tel. 02/422 59 34 - Gsm : 0470/10 10 50
Email : helena.schalenbourg@damiaanactie.be
Web : www.damiaanactie.be


Contacten :

Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Helena SCHALENBOURG
KBO nummer : 0406 694 670
Bank : BE05 0000 0000 7575 (BIC BPOTBEB1)

GBL/2022-0500