Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DE KATROL OOSTENDE VZW


Logo De Katrol Oostende VZWVoorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

VZW De Katrol Oostende biedt studie en gezinsondersteuning aan huis bij kansarme, kwetsbare gezinnen. We werken op laagdrempelige, preventieve wijze en gaan aan de slag met de hulpvraag en noden van het gezin.

De Katrol wil uitval en uitsluiting voorkomen en wil op die manier kansarme kinderen een kansrijkere toekomst bieden. Het is niet de bedoeling een langdurige begeleiding op te starten maar wel om de ouders tijdelijk te ondersteunen, een duwtje in de rug te bieden waar nodig.

We proberen de ouders sterker te maken (empoweren) zodat ze zelf meer vat krijgen op hun gezinsleven.


DE KATROL OOSTENDE VZW
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Kinderen en jongeren / Rechten van het kind / Steun aan onderwijs en opvoeding / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Leffingestraat 1 bus 2
8400 OOSTENDE
Tel. 0472 70 52 21
Email : ankerfiguur2@dekatrol.org
Web : www.dekatrol.org


Contacten :

Voorzitter : Albert TOUNE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Katrien SABBE
Contactpersoon : Katrien SABBE
KBO nummer : 0864 048 284
Bank : BE98 7330 1867 8893

GBL_0343