Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DE VRIENDEN VAN HET BORDET INSTITUUT VZW


Logo DE VRIENDEN VAN HET BORDET INSTITUUT VZW


Bevoegd om legaten en Giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten

Wie zijn wij? Wat doen wij?
 

"De Vrienden van het Bordet Instituut" vzw steunen financieel de strijd tegen kanker in het Instituut Jules Bordet, het enige centrum in België dat geheel gespecialiseerd is in de bestrijding en behandeling van kanker. Het Instituut Bordet, meer dan 80 jaar geleden gesticht, heeft een drieledige taak, zowel verzorgen van patienten, onderzoek en universitair onderwijs van hoog niveau. Gedurende de laatste vijf jaren hebben "De Vrienden" meer dan 15 miljoen euro geschonken.


Waaraan worden de bijeengebrachte gelden besteed?
 

De financiering van wetenschappelijk onderzoek vormt onze prioriteit. Verder stimuleren we het tweerichtingsverkeer tussen fundamenteel en klinisch onderzoek, waardoor de patiënten zo snel mogelijk hun voordeel kunnen doen met de meest recente vooruitgang. Een deel van de bijeengebrachte fondsen wordt gebruikt voor de aankoop van de allermodernste apparatuur en materiaal - onontbeerlijk voor een optimaal resultaat van de wetenschappelijke onderzoeksprogramma's.


Hoe wordt het geld beheerd en toegekend?
 

"De Vrienden" streven algehele transparantie na en handhaven daarom zeer nauwkeurige regels voor het financiële beheer. Onze vereniging onderscheidt zich verder door een bijzonder toekenningsbeleid voor subsidies, gebaseerd op permanent overleg met de Medische en Wetenschappelijke Directie van het Bordet Instituut.


Hoe kunt u onze activiteiten steunen?
 

U kunt een gift overschrijven op rekening
BE47 0001 0350 7080. Ook kunt u uw bezittingen geheel of gedeeltelijk aan ons nalaten met een legaat in uw testament.


DE VRIENDEN VAN HET BORDET INSTITUUT VZW
Aanbelangende thema’s

Kanker (strijd tegen) / Gezondheid / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek /

Adres :

Héger Bordetstraat 1
1000 BRUSSEL
Tel. 02/541 34 14 Fax : 02/538 60 85
Email : vrienden@bordet.be
Web : www.vrienden-bordet.be


Contacten :

Voorzitter : Christian JOURQUIN
Erevoorzitter : Baron Paul-Emmanuel JANSSEN
Contactpersoon : Ariane CAMBIER
KBO nummer : 0408 695 444
Bank : BE47 0001 0350 7080

GBL/2021-0707