Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DE VRIENDEN VAN ZUSTER EMMANUELLE VZW


Logo De Vrienden van Zuster Emmanuelle VZW


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Onze vereniging ondersteunt projecten gericht op de benarde situatie van vrouwen en kinderen die in de minst ontwikkelde landen worden blootgesteld aan situaties van onzekerheid, kwetsbaarheid of uitsluiting. Deze projecten hebben tot doel de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen te verbeteren, voornamelijk door middel van onderwijs, en hen aldus in staat te stellen zich harmonieus te ontwikkelen in hun samenleving.


DE VRIENDEN VAN ZUSTER EMMANUELLE VZW
Aanbelangende thema’s

Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Rechten van het kind / Steun aan onderwijs en opvoeding / Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen /

Adres :

Liefdadigheidstraat 43
1210 BRUSSEL
Tel. 0483 303 809
Email : info@soeuremmanuelle.be
Web : www.soeuremmanuelle.be


Contacten :

Directeur : Christophe ETIEN
KBO nummer : 0421 025 629
Bank : BE60 0682 4878 9970

GBL_0396