Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN


Logo Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (sinds 17/08/2008).


Voorstelling Actualiteiten Documentatie Foto's Video's

Fundamenteel onderzoek, waarbij vorsers in alle vrijheid proberen de grenzen van onze kennis te verleggen, is noodzakelijk in onze maatschappij. Zonder deze zoektocht naar nieuwigheden zouden we het vandaag zonder penicilline, velcro of post-its moeten stellen.

Maar het zoeken naar nieuwe fundamenten van de wetenschap is niet altijd even zichtbaar. Pas na vele jaren van vorsen, testen en dubbelchecken kunnen wetenschappers naar buiten treden. Vele jaren gaan voorbij voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een praktische toepassing vindt. Die lange zoektocht maakt van de onderzoekers van vandaag de uitvinders van morgen. En die kunnen ieders steun gebruiken.

Wie het wetenschappelijk onderzoek steunt, kiest bewust voor de toekomst. Door een gift of legaat bouwen deze mensen mee aan de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.


Openingsfilm Kennismakers, Al 85 jaar Zuurstof voor O&O

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN
Aanbelangende thema’s

Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek

Adres :

Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Tel. 02/512 91 10 Fax : 02/512 58 90
Email : mecenaat@fwo.be
Web : www.fwo.be/mecenaat


Contacten :

Voorzitter : Willy VERSTRAETE
Verantwoordelijke schenkingen en legaten : Danny HUYSMANS
Contactpersoon : Kim BARBÉ
KBO nummer : 0880 212 840
Bank : BE24 3101 6582 6438 (BBRUBEBB)

GBL/2021-0459