Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

GREENPEACE BELGIUM VZW


Logo GREENPEACE BELGIUM VZW


Organisatie bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen sinds 1993.


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

ACTIES

Greenpeace is een internationale organisatie die zich inzet voor de bescherming van ons leefmilieu. Samen met u wil Greenpeace België vzw ervoor zorgen dat we de komende generaties een gezonde en rechtvaardige planeet nalaten.

We werken volledig onafhankelijk en aanvaarden geen geld van overheden, bedrijven of politieke groeperingen. Voor onze werking steunen we financieel op onze drie miljoen sympathisanten wereldwijd, waarvan 90.000 in België.


OBJECTIEVEN

• de klimaatcrisis aanpakken
• hernieuwbare energie en energie-efficiëntie promoten
• de transitie naar duurzame rechtvaardigheid stimuleren
• oerbossen en oceanen beschermen
• ecologische landbouw promoten

Om deze doelstellingen te verwezenlijken hebben we de steun nodig van iedereen die zich om de toekomst van onze planeet bekommert. U kan onze brochure over nalatenschap gratis en vrijblijvend bestellen.GREENPEACE BELGIUM VZW
Aanbelangende thema’s

Milieu / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Duurzame ontwikkeling / Dieren /

Adres :

Haachtsesteenweg 159
1030 BRUSSEL
Tel. 02/274 02 00 Fax : 02/274 02 30
Email : info.be@greenpeace.org
Web : www.greenpeace.be


Contacten :

Voorzitter : Alain ARENS
Verantwoordelijke voor Legaten : Sylviane DELVAL - Tel/Tél : 02/274 19 44 E-mail : sylviane.delval@greenpeace.org
KBO nummer : 0424 496 447
Bank : BE03 0011 3807 0684

GBL/2021-0510