Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HANDICAP INTERNATIONAL


Logo Handicap International


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

Geef het leven door!

Elke dag helpen onze teams mensen met een beperking in het Zuiden revalideren en terug rechtop lopen met o.a. protheses en kinesitherapie. We zorgen ervoor dat kinderen en volwassenen met een handicap terug naar school kunnen gaan of opnieuw aan het werk kunnen. Handicaps worden voorkomen door ze voor de geboorte op te sporen en via sensibilisering. Daarnaast biedt Handicap International ook crisishulp aan mensen met een beperking en andere kwetsbare personen. In 1997 kreeg onze organisatie als co-winnaar de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen levensbedreigende mijnen.
U kan het verschil maken voor mensen met een handicap in het Zuiden, ook als u er niet meer bent. Dankzij uw nalatenschap aan Handicap International schenkt u hen het menswaardige leven dat ze verdienen.


Channah
HAITI
Syria


HANDICAP INTERNATIONAL
Aanbelangende thema’s

Handicap / Personen met een handicap / Noodhulp / Internationale Solidariteit / Hulp aan vluchtelingen / Ontwikkelingssamenwerking / Kinderen met een handicap / Mentaal gehandicapten /

Adres :

Gewijde-Boomstraat 44 bus 1
1050 BRUSSEL
Tel. 0476 48 80 55
Email : n.luyckx@hi.org
Web : www.handicapinternational.be


Contacten :

Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Nicole LUYCKX
KBO nummer : 0432 235 661
Bank : BE80 0000 0000 7777

GBL/2021-0568