Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HEDER VZW


Logo Heder vzw


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 01/01/2018. Bevoegd instituut: Heder vzw.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Jouw gift en onze inzet geeft NOG MEER houvast voor onze +1000 cliënten

#HEDER GEEFT IEDER ZIJN HOUVAST

Heder vzw biedt zorg en houvast aan BABY'S met een moeilijke start, aan KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN met een motorische en/of verstandelijke beperking, een meervoudige of complexe beperking, een neuromusculaire aandoening of een niet aangeboren hersenletsel.

Heder gelooft dat IEDER mens de kans verdient samen met en door anderen zijn eigen weg te gaan. Elkeen heeft recht op EEN PLEK IN DE MAATSCHAPPIJ. Eenieder wil een KWALITATIEF LEVEN, verrijkt met dromen, wensen en doelen. We willen streven naar EEN MAXIMALE INTEGRATIE in onze maatschappij.

Heder vertrekt vanuit de unieke vraag. Daar beginnen de mogelijkheden en kansen. We luisteren goed naar welke houvast nodig is:
• Thuis, op de school, in het kinderdagverblijf, in de sportclub, op het speelplein, op het werk ...
• Op onze verschillende locaties: elkaar ontmoeten, kunst en activiteiten doen, sporten ...
• Paramedische ondersteuning, testing en hulpmiddelen maken of aanpassen
... of je nu zelfstandig woont, in een groep of maar even komt logeren, weinig of net heel veel zorg en houvast nodig hebt, in Heder kijken en luisteren we goed naar ieder mens.


HEDER VZW
Aanbelangende thema’s

Dagcentrum / Gezondheid van het kind / Neurologische ziekten / Respijtzorg / Thuisbegeleidingsdienst / Gehandicaptensport / Handicap / Jongeren met een handicap / Mentaal gehandicapten / Mindervaliden in een rolstoel / Personen met een handicap / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Kinderen met een handicap / Kinderopvang / Steun aan onderwijs en opvoeding /

Adres :

Galjoenstraat 2
2030 ANTWERPEN
Tel. 03/541 33 80 Fax : 03/541 20 25
Email : info@heder.be
Web : www.heder.be


Contacten :

Voorzitter : Erik VAN ACKER
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Sabine COENE
Contactpersoon : Ingrid VAN ELSACKER
KBO nummer : 0538 767 692
Bank : BE18 2200 9424 8165

GBL/2021-0678