Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HET KANKERFONDS VAN KOM OP TEGEN KANKER


Logo HET KANKERFONDS VAN KOM OP TEGEN KANKER


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

Het Kankerfonds neemt de zorg op voor kankerpatiënten die uit de boot van onze welvaartstaat vallen.

De sociale voorzieningen in ons land zijn goed, maar toch zijn er nog altijd mensen die door hun ziekte in financiële moeilijkheden geraken. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker geeft die mensen een financieel duwtje in de rug.

Kom op tegen Kanker heeft sinds 1998 de erkenning om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Bestel onze gratis infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.

KANKERFONDS

HET KANKERFONDS VAN KOM OP TEGEN KANKER
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Financiering onderzoek / Gezondheid / Gezondheidszorg / Kanker (strijd tegen) / Mantelzorg / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Palliatieve zorg / Preventie / Psychologische hulp en ondersteuning / Luisteren via de telefoon / Kinderen en jongeren / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL
Tel. 02 227 69 69 Fax : 02 223 22 00
Email : testament@komoptegenkanker.be

Contacten :

Voorzitter : Em. prof. Jean-Jacques CASSIMAN
Algemeen directeur : Marc MICHILS
Contactpersoon : Natasja VERMEULEN
KBO nummer : 0442 528 054Bank : BE03 4886 6666 6684

GBL_9425a