Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW


Logo KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

Wat zou de wereld zijn zonder vogels?
Gesticht in 1922 door de Markiezin de Pierre, zet het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels zich in voor meer respect voor de vogels en hun natuurlijk leefgebied.


ACTIES

• Het Verbond beheert het enige Brussels hospitaal voor de wilde fauna, en steunt de revalidatiecentra voor de wilde fauna. Het verzorgt jaarlijks meer dan 20.000 dieren.
• Onze vereniging beheert meer dan 200 ha natuurreservaat.
• Ze klaagt alle misbruiken tegen de vogelbescherming en de natuur aan.
• Ze organiseert groene klassen in haar Natuurcentrum van Jalna in Heure-en-Famenne, en sensibiliseert het publiek door middel van het verspreiden van pedagogische zaken.


KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW
Aanbelangende thema’s

Bescherming, verdediging en welzijn van dieren / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Natuurreservaten /

Adres :

Veeweydestraat 43
1070 BRUSSEL
Tel. 02 521 28 50 Fax : 02 527 09 89
Email : info@protectiondesoiseaux.be
Web : www.protectiondesoiseaux.be


Contacten :

Voorzitter : Jean-Claude BEAUMONT
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Jean-Claude BEAUMONT
Contactpersoon : Jean-François BUSLAIN
KBO nummer : 0414 132 194

GBL/2021-0382