Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

LICHT VOOR DE WERELD


Logo LICHT VOOR DE WERELD


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Video's

Licht voor het leven

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid. Meer dan een half miljoen kinderen zijn blind, omdat ze geen toegang hebben tot kwaliteitsvolle oogzorg. Oneerlijk en onaanvaardbaar, vindt u niet? 
Al 25 jaar strijdt Licht voor de Wereld tegen vermijdbare blindheid in Congo, Rwanda en Tanzania. Lokale oogartsen voeren jaarlijks zo'n 20.000 oogoperaties uit. De inclusieve educatieprogramma’s zorgen dat meer dan 700 slechtziende en blinde kinderen naar school kunnen samen. 

Met uw legaat zorgt u dat de meest kwetsbare kinderen en volwassenen opnieuw zicht hebben op een betere toekomst. LICHT VOOR DE WERELD
Aanbelangende thema’s

Gezondheidszorg / Blinden en/of slechtzienden / Mensenrechten / Hulp aan kinderen / Opleiding en onderwijs / Internationale Solidariteit /

Adres :

Karreveldlaan 12
1080 BRUSSEL
Tel. 02 415 97 05
Email : info@lightfortheworld.be
Web : www.lightfortheworld.be


Contacten :

Voorzitter : Dirk DECEUNINCK
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Luc VAN HAUTE luc.van.haute@lightfortheworld.be
KBO nummer : 0460 240 749

GBL/2022-0419