Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK


Logo LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Luisterpunt is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, MS, afasie, dyslexie), ledereen die niet of moeilijk gewone boeken kan lezen, kan bij Luisterpunt boeken lenen in een aangepaste vorm: er is keuze tussen 28.000 Daisy-luisterboeken en 17.000 brailleboeken. Luisterpunt zoekt financíele mlddelen om haar collectie uit te breiden en haar (gratis) dienstverlening nog beter kenbaarte maken. lederéén kan lezen


LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK
Aanbelangende thema’s

Cultuur en kunst / Bejaarden / Multiple sclerose / Blinden en/of slechtzienden / Personen met een handicap / Kinderen en jongeren / Kinderen met een handicap / Opleiding en onderwijs /

Adres :

Gustave Schildknechtstraat 28
1020 BRUSSEL
Tel. 02 423 04 11
Email : info@luisterpuntbibliotheek.be

Contacten :

Voorzitter : Caroline DEMEULENAERE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Geert RUEBENS
Contactpersoon : Geert RUEBENS
KBO nummer : 0895 917 239Bank : BE39 7350 7350 0019 (BIC KREDBEBB)