Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK


Logo LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Luisterpunt is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, MS, afasie, dyslexie), ledereen die niet of moeilijk gewone boeken kan lezen, kan bij Luisterpunt boeken lenen in een aangepaste vorm: er is keuze tussen 30.000 Daisy-luisterboeken en 18.000 brailleboeken. Luisterpunt zoekt financíele mlddelen om haar collectie uit te breiden en haar (gratis) dienstverlening nog beter kenbaarte maken. lederéén kan lezenLUISTERPUNTBIBLIOTHEEK
Aanbelangende thema’s

Cultuur en kunst / Bejaarden / Multiple sclerose / Blinden en/of slechtzienden / Personen met een handicap / Kinderen en jongeren / Kinderen met een handicap / Opleiding en onderwijs /

Adres :

Broekstraat 49-53
1000 BRUSSEL
Tel. 02 423 04 11
Email : info@luisterpuntbibliotheek.be
Web : www.luisterpuntbibliotheek.be


Contacten :

Voorzitter : Caroline DEMEULENAERE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Jan ROTTIER
Contactpersoon : Saskia BOETS en Jan ROTTIER
KBO nummer : 0895 917 239
Bank : BE39 7350 7350 0019 (BIC KREDBEBB)

GBL_0345