Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

MISSIO VZW


Logo Missio vzwVoorstelling Actualiteiten Documentatie Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Missio België maakt deel uit van het netwerk van de Pauselijke Missiewerken (PMW - OPM - PMS), actief in meer dan 140 landen. Waar de lokale kerk zich ten dienste stelt van de minst bedeelden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, steunen we projecten in de volgende domeinen:
• kerken en aanverwanten - bouw;
• kinderen - opvoeding en gezondheidszorg;
• priesters, pastorale werkers, catechisten - vorming;
• voertuigen met een missie;
• misintenties voor priesters en paters;
• kleine pastorale projecten van religieuzen;

Dankzij uw gift en/of legaat!


MISSIO VZW
Aanbelangende thema’s

Gezondheid van het kind / Kinderen en jongeren / Steun aan onderwijs en opvoeding / Derde wereld / Internationale Solidariteit / Solidariteit tussen kerken / Strijd tegen de honger / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen /

Adres :

Vorstlaan 199
1160 BRUSSEL
Tel. 02 679 06 30
Email : info@missio.be
Web : www.missio.be


Contacten :

Voorzitter : Pierre VAN DEN BOSSCHE
Directeur : Théogene HAVUGIMANA
KBO nummer : 0410 647 718
Bank : BE19 0000 0421 1012

GBL/2021-0715