Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

MPC TERBANK VZW


Logo MPC Terbank VZW


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIVITEITEN EN ACTIES

MPC Terbank is een Multifunctioneel Centrum dat gepaste zorg biedt aan meer dan 140 gezinnen met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen. Het centrum biedt verblijf, dagbesteding tijdens de schooluren, buitenschoolse dagopvang, vrijetijdsactiviteiten, kortdurend logeren en mobiele begeleiding in de gezinnen aan. In vier leefgroepen, gevestigd in een nieuwbouw op de site, verblijven kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, autisme en ernstige gedragsproblemen. Structuur in tijd en ruimte en het helpen regelen van emoties zijn hier de twee basispijlers.
Voor de zeven leefgroepen met een intensieve residentiële leefgroepswerking en voor één huis met schoolaanvullende dagopvang, met logeermogelijkheid, werd gekozen voor huizen in het gewone straatbeeld.


MPC TERBANK VZW
Aanbelangende thema’s

Personen met een handicap / Thuisbegeleidingsdienst / Mentaal gehandicapten / Jongeren met een handicap / Kinderen met een handicap / Opvoeding en onderdak voor kinderen en jongeren / Steun aan onderwijs en opvoeding /

Adres :

Tervuursesteenweg 295
3001 HEVERLEE
Tel. 016/31 12 50 Fax : 01 629 45 06
Email : info@mpcterbank.be
Web : www.mpcterbank.be


Contacten :

Voorzitter : Dhr. Bruno MELYN
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Walter LIMME, directeur - walter.limme@mpcterbank.be
KBO nummer : 0408 377 126
Bank : BE32 3300 3630 3633 2402

GBL/2021-0681