Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

MS-LIGA VLAANDEREN

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 01/01/2018
Adres :

Boemerangstraat 4
3900 PELT
Tel. 078 48 20 82
Email : elke.saron@ms-vlaanderen.be
Web : www.ms-vlaanderen.be


Contacten :

Voorzitter : Maria TORFS
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Yves GARNIER - yves.garnier47@gmail.com
Contactpersoon : Elke SARON - elke.saron@ms-vlaanderen.be
KBO nummer : 0424 531 287
Bank : BE97 0000 0001 4649Aanbelangende thema’s
Hulp en bijstand aan families / Financiering onderzoek / Gezondheid / Multiple sclerose / Handicap / Jongeren met een handicap / Personen met een handicap / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Al 40 jaar lang zet MS-Liga Vlaanderen zich in voor de bevordering van de levenskwaliteit en het algemeen welzijn van personen met MS en hun omgeving.

MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS (PmMS) en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat personen met MS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden.

Hoe ondersteunen wij personen met Multiple Sclerose (MS)?
• Psychosociale en administratieve ondersteuning door ons team van maatschappelijk werkers.
• Het aanbieden van een luisterend oor en oplossingen voor vragen en bekommernissen inzake MS.
• Financiering van toegepast wetenschappelijk onderzoek.
• Begeleiding en ondersteuning in ziekenhuizen tijdens een multidisciplinaire raadpleging (MDR) en tijdens zitdagen.
• Vrijwilligers zorgen voor  de creatie van lotgenotencontact en socioculturele activiteiten, jongerenwerking, binnen- en buitenlandse vakanties met begeleiding en sportieve activiteiten.
 

 


GBL/2022-0558