Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN MALDEREN


Logo OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN MALDEREN


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen vzw, bestaat reeds 36 jaar. We zijn het enige erkende opvangcentrum voor zieke of gewonde wilde dieren in Vlaams-Brabant. Jaarlijks vangen we 7.000 à 7.500 dieren op. Deze dieren krijgen de beste medische zorgen en de kans om te revalideren. Nadien worden zij terug vrijgelaten in een voor hen geschikte biotoop.


OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN MALDEREN
Aanbelangende thema’s

Bescherming, verdediging en welzijn van dieren / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur /

Adres :

Boeksheide 51
1840 MALDEREN
Tel. 052 33 64 10
Email : voc.malderen@gmail.com
Web : www.vogelopvangcentrum-malderen.be


Contacten :

Voorzitter : Marc VAN DE VOORDE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Franky VAN AKEN
Contactpersoon : Franky VAN AKEN
KBO nummer : 0457 395 877
Bank : BE31 7510 0320 2555

GBL/2022-0681